YSTING I VALDRES


DSC_6002 (1)
Kurs i norsk tradisjons-
ysting 25. og 26. mai 2918
Poenget med å samle og å gje ut boka YSTING I VALDRES, var å redde dei tradisjonelle oppskriftene på foredla mjølkeprodukt over i skriftleg form. Ved å gjera dette materialet om til fleire praktiske ystekurs har forfattaren av boka, Helge Gudheim, teke innhaldet i boka eitt steg vidare. To store kurs (kvart på ca. 30 timar) vart arrangerte i januar og april 2017, med til saman 22 deltakarar.

I mai 2018 blir det nytt kurs – denne gongen i
separering og ysting av kvitost/koking av søt brunost fredag 25. mai og laurdag 26. mai 2018 – med maksimal plass til 12 deltakarar.

KURSET VART FULLTEIKNA 6. MAI!


Kurstider:
Fredag 25. mai kl. 18–21.
Laurdag 26. mai kl. 09 – ca. kl. 18.

Oppskriftene i boka er store og særs detaljrike. Dei blir difor forenkla og nedskalerte, og omgjorde til eit "gjennomsnitt" av det gamle.

Kurset vil fungere som ei praktisk kulturformidling av yste-tradisjonane våre. Grunnprinsippa i teknikkane med separering og ysting av søt kvitost og koking av vanleg, heimelaga brunost vil bli synte denne gongen. Koking av mysukromme blir også ein del av kurset.

Deltakarane vil få eit kurshefte med oppskrifter på ostane, men dersom nokon ynskjer å setja dei i produksjon, må dei vera innstilte på sjølve å drive produktutvikling fram til perfeksjonerte og gode produkt.
Kursdeltakarane får servert kaffe/kake fredag kveld og enkel lunsj laurdag.

Teori omsett i praksis
Helge Gudheim har vore med på eit grunnkurs i ysting hjå Pascale Baudonnel i Aurland, men har sjølv ikkje vakse opp med ysting. Men etter gjennom åtte år å ha arbeidd med å samle og skrive boka YSTING I VALDRES, er det likevel få andre som kjenner yste-tradisjonane våre betre enn han – på eit teoretisk grunnlag. Og det er denne kunnskapen som han gjer om til eit praktiske kurs. Gudheim har til no gjennomført ganske mange ystingar – både for å øve, men også gjennom to dei to store kursa og fleire demonstrasjonar.

Førindustrielle teknikkar
Det meste av den ystinga og dei ystekursa som blir arrangerte her i landet, handlar som oftast om meir moderne ysteteknikkar og -utstyr enn det som var tilfellet medan dette var allmenn kunnskap som vart praktisert i det førindustrielle landbruket rundt om på stølane/setrene. Poenget med kurset er difor å formidle våre norske ystetradisjonar – vårt oste-terroir.

Kursysteri
Helge Gudheim bur på garden Vangsnes i Ulnes (1 kilometer søraust for Ulnes kyrkje, langs E16 i Valdres), og han har bygd opp eit lite gardsysteri i heimen sin, og han har samla mykje tradisjonelt utstyr; som separator, koparkjel, jerngryte, trebuttar, stannkinne, sveivekinne osb. Dette vil blir brukt som eit kursysteri. Poenget er å vidareføre dei gamle teknikkane hovudsakleg på tradisjonell måte, men også med ein del moderne hjelpemiddel frå vår tid.

Treverk, vask og hygiene
I kurset vil det bli fortalt ganske mykje om bruk og behandling av treverk som skal i kontakt med mjølk, om hygiene og vasking, og det blir gjeve grunnleggjande kunnskap om bakteriar og rutiner for å kunne laga sikre produkt av rå mjølk (ikkje pasteurisert).

Deltakartal
Det er plass til 12 personar på kvart kurs, og det er behov for seks deltakarar for å gjennomføre kurset. Pr. 20. mars har seks personar betalt påmeldigsavgift, så det er følgjeleg plass til fleire. Om du er interessert, så nøl ikkje med å melde deg på!

Overnatting
Dersom tilreisande ynskjer overnatting, kan Helge Gudheim tilby nokre sengeplassar i heimen sin til kr. 450 pr. natt m/frokost. Då er det kort veg til kurslokalet i same huset. Elles finst det campinghytter i nærleiken (Svennes camping) og fleire overnattingsstader i Røn, Vaset og på Fagernes, 8–10 km unna.

Påmelding
Innbetalt kursavgift på 1200 kroner til konto 2325.15.42309 fungerer som påmelding. (Skulle kurset av bli avlyst, får du pengane attende.) Kurset vil bli gjennomført med minimum seks betalande deltkarar.
Send også ein epost til post@matogkultur.no når du melder deg på/betalar med opplysningar om namn, adresse, telefon og epost.

Arrangør
Helge Gudheim har selskapet Mat&Kultur AS (organisasjonsnummer 911646978), som formelt står som arrangør av kurset.